Корисна інформація
Назад

Що таке КЕП?

КЕП – це кваліфікований електронний підпис, який є різновидом електронного підпису, має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису (п.6 ст.18 Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (далі – Закон).

КЕП створюється в результаті криптографічного перетворення набору електронних даних та додається до цього набору або логічно з ним поєднується. КЕП дає змогу підтвердити цілісність електронних даних та ідентифікувати підписувача.

На сьогодні КЕП відіграє важливу роль в процесі електронної ідентифікації особи під час отримання електронних послуг адже, лише КЕП має високий рівень довіри до засобів електронної ідентифікації (п.3 ст.15 Закону).

Варто зазначити, що КЕП створюється з використанням закритого (особистого) ключа користувача. Обов’язковою умовою для створення КЕП є зберігання особистого ключа на захищеному носії інформації – засобі кваліфікованого електронного підпису (п.2 ст.18 Закону).

Особистий ключ КЕП генерується та зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису, а доступ до використання такого ключа є лише у власника КЕП.

Якщо ж Ви є власником особистого ключа у файловому контейнері (наприклад, файл Key-6.dat), то ви зможете створити лише Удосконалений Електронний Підпис (УЕП), який має середній рівень довіри до засобів електронної ідентифікації (абз.2 п3 ст.15 Закону).